ROBUSTA HIGHT TECK INF P E COM DE PROD DE LIMP LTD